Schooltijden

De schooltijden op 'de Schakel' (beide locaties) zijn als volgt: 

Maandag 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur

Dinsdag 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur

Woensdag 8.30-12.15 uur

Donderdag 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30-12.00 uur 

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur

Op locatie Botter is er vanaf 8.15 uur een pleinwacht aanwezig. De deur gaat open om 8.20 uur. Groep 1 t/m 3 gaat de school binnen door de zij-ingang. Groep 4 t/m 8 wordt door de leerkracht opgehaald en gaat de school binnen door de hoofdingang. 

Op locatie Landstrekenwijk gaat de deur om 8.15 uur open. Hier is 's morgens geen pleinwacht aanwezig. Groep 1/2 gaat naar binnen door de kleuteringang, de overige groepen gaan naar binnen door de hoofdingang, aan de kant van het Kennemerland.