Ouderbijdrage

SCPO Lelystad heeft besloten om de algemene vrijwillige ouderbijdrage per kind af te schaffen en de scholen hiervoor jaarlijks te compenseren met € 20,00 per kind. Het is en blijft nog wel toegestaan om een specifieke vrijwillige ouderbijdrage voor bijvoorbeeld het schoolreisje en/of schoolkamp te vragen. Criterium is dat de activiteit niet direct onderwijs-gerelateerd is. Het is en blijft aan iedere school zelf om hierin een afweging te maken en de hoogte van de eventuele bijdrage te bepalen.

 

Dit voorstel beoogt bij te dragen aan de bevordering van kansengelijkheid en brede talentontwikkeling van alle leerlingen, waarbij de compensatie vanuit de stichting er voor zorgt dat het voor de scholen mogelijk blijft om extra onderwijsactiviteiten aan te bieden, zonder dat het schoolbudget onder druk komt te staan. Schoolreisje en/of schoolkamp behoren onder andere niet tot het primaire proces, vandaar dat zij als voorbeelden voor de uitzondering op de regel kunnen gelden.

Download

Noodfonds
Woont u in Lelystad en kunt u niet goed rondkomen? Dan kunt u misschien geld krijgen uit het noodfonds. Dit fonds is speciaal bedoeld om mensen te helpen die niet meer rond kunnen komen door onverwachtse gebeurtenissen, hoge energieprijzen of duurdere boodschappen. Geldt dit voor u? Kom dan naar het inloopspreekuur van IDO. In een persoonlijk gesprek bekijken we uw geldsituatie. En we beoordelen of u geld uit het noodfonds kunt krijgen. Per adres kunt u 1 keer maximaal €1.300,- krijgen. U hoeft dit geld niet terug te betalen.

www.lelystad.nl/noodfonds