Ouderbijdrage

Als school vragen we jaarlijks aan alle ouders een vrijwillige, financiële bijdrage.

 

De vrijwillige ouderbijdrage, van groot belang

In samenwerking met de school en de Schoolraad wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt om tal van activiteiten mogelijk te maken. U kunt daarbij denken aan de Sinterklaas, kerst- en paasfeest, Koningsdag, schoolbibliotheek, sport en spelactiviteiten. Dit zijn allemaal activiteiten die niet uit het budget van de rijksoverheid kunnen worden betaald. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om al deze extra’s te kunnen bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.