Schoolplan 2016-2020

Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeeld. Door middel van het schoolplan geef je de onderwijsrichting en de bijhorende actie aan voor de komende vier jaar.
De
directeur Sieka Groen heeft in samenwerking met de team een schoolplan opgesteld voor de periode van 2016-2020. Deze is hieronder via de link te lezen.