Onderwijs anders organiseren

Wij organiseren ons onderwijs anders. Dat doen wij door andere groeperingsvormen te hanteren en het leren anders in te richten. Schematisch ziet dat er zo uit: 

 

 

 

We zijn gestart vanuit veld ‘0’ en zijn op weg naar veld 3. Momenteel werken we vanuit veld 3 op weg naar veld 6 (2026-2027).  

 

Anders groeperen en leren 

Er zijn drie units op De Schakel (de groepsnamen worden bij de start van ieder schooljaar met de kinderen gekozen tijdens de Gouden Weken):  

 • Onderbouw (Land):  
  Groep 1-2A Olifanten
  Groep 1-2B Honden
  Groep 3 Slangen

 • Middenbouw (Zee):  
  Groep 4 Dolfijnen
  Groep 5 Haaien 
  Groep 6 Zeesponsen

 • Bovenbouw (Lucht):  
  Groep 7 Uilen
  Groep 8 Papegaaien

De kinderen werken ’s ochtends in hun eigen jaargroep. De jaargroep is tevens de stamgroep waar sociaal-emotioneel leren plaatsvindt en waar de stamgroepleerkracht er als mentor voor de kinderen is. ’s Ochtends werken de kinderen aan de basisvakken Taal, Rekenen en Lezen. In de middag vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats in de unit. Daarbij werken we samen aan onderzoeksvragen, projecten, thema’s en circuits. Personeel verdeelt het werk en de vakken op basis van interesse en talent.  

In schooljaar 2026-2027 worden de instructies gegeven zoals beschreven in bovenstaande afbeelding bij kolom B. We beginnen met werken vanuit kolom A, maar doen we steeds meer en steeds vaker ervaring op met leren vanuit kolom B.  

Vanuit onze kernwaarde VERBONDEN vinden we het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Onze werkplekken zijn daarom ingericht om te kunnen samenwerken, wat betekent dat kinderen in groepjes gegroepeerd zijn.